25.03.2014 //

Diplomatiske forbindelser opprettet: 1906

Det bilaterale forhold mellom Norge og Australia er svært godt. Det er et nært samarbeid mellom Norge og Australia i internasjonale fora som FN og innenfor Antarktis-traktatsystemet.

Samhandelen med Australia er økende, dominert av norsk eksport. Det er rundt 2000 norske studenter i Australia. I året 2012-2013 reiste 504 norske ungdommer mellom 18 og 31 år til Australia gjennom ordningen med arbeidsferievisum. Det anslås at omkring 10 000 nordmenn bor i Australia.

Norske besøk til Australia:

2012: Stortingets kommunal- og forvaltningskomitè, Studiebesøk

2011: Statsminister Jens Stoltenberg, offisielt besøk

2010: Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, studiebesøk

2008: Stortingets miljø- og utviklingsminister Erik Solheim, politiske samtaler

2006: Stortingets arbeids- og sosialkomité, studiebesøk

2005: Statsminister Kjell Magne Bondevik, politiske samtaler

2004: Stortingets undervisningsminister Kristin Clemet

Australske besøk til Norge:

2012: Minister for ressurser, energi og turisme Martin Ferguson, Ministerial Forum on Offshore Energy Safety

2011: Utenriksminister Kevin Rudd, politiske samtaler

2009: Minister for ressurser, energi og turisme Martin Ferguson, CCS-konferansen i Bergen.

2008: Utenriksminister Stephen Smith, undertegning av klasevåpenkonvensjonen i Oslo.

2006: Parlamentarikerdelegasjon

Samhandel og bistand:

År Vareeksport fra Norge (mill. NOK)* Vareimport til Norge (mill. NOK)* Tjeneste-eksport fra Norge (mill. AUD)** Tjeneste-import til Norge (mill. AUD)** Tot. eksport fra Norge (mill. NOK)*** Tot. import til Norge (mill. NOK)***
2013 1765 767 477 248 n.a. n.a.
2012 2 330 731 500 267 7 711 4005
2011 1 501 570 n.a. n.a. 6 694 3 582
2010 1 442 617 n.a. n.a. n.a. n.a.
2009 1 339 599 n.a. n.a. n.a. n.a.
2008 1 389 1 323 n.a. n.a. n.a. n.a.
2007 1 680 924 n.a. n.a. n.a. n.a.
*SSB: Utenrikshandel med varer, etter import/eksport, land, tid og statistikkvariabel (2013:foreløpige tall av 20. januar 2014)
**DFAT (Australsk UD): Norway country/economic fact sheet (2012=2011/12, 2013=2012/2013)
***SSB: Totalstørrelser fra driftsregnskapet, etter driftsregnskap, nasjonalitet, tid og statistikkvariabel (løpende priser)

En oversikt over norske/norskrelaterte bedrifter i Australia som har valgt å registrere seg ved ambassaden finnes her